وبسایت سخت کوشان

بایگانی‌ها آزمون مداکاغذی چگونه طراحی کنیم - سخت کوشان

برخی ازتالیفات من درسال تحصیلی 96-95
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

آزمون عملکردی وآزمون مداکاغذی چگونه طراحی کنیم

 

 

آزمون عملکردی چیست وچگونه طراحی کنیم ؟

 

آزمون مدادکاغذی چیست وچگونه طراحی می گردد؟

 

۲ فایل مختلف باتوضیحات کامل وجامع همراه باجداول مربوطه 

 

Likes0Dislikes0