عنوان درس

موضوع

1

زنگ علوم

مسائل زندگی روزانه و حل آنها

2

سرگذشت دفتر من

چگونگی تهیه‌ی کاغذ،از درخت تا کاغذ، محاسبات

3

کارخانه کاغذسازی

آهن، اسید‌ها

4

سفر به اعماق زمین

لایه‌های مختلف زمین

5

زمین پویا

زمین لرزه، آتشفشان،رانش زمین

6

ورزش و نیرو (1)

اثر نیرو، رابطه‌ی نیرو و ورزش

7

ورزش و نیرو (2)

نیروی غیرتماسی، اندازه‌گیری نیرو، اصطکاک

8

می‌خواهم بسازم

ساخت آکواریوم، قایق، آدمک مقوایی

9

سفر انرژی

انرژی شیمیایی، انرژی ذخیره‌ای،

استفاده از انرژی

10

خیلی کوچک، خیلی بزرگ

میکروسکوپ، کار با آن، کاربردها

11

شگفتی‌های برگ

غذاسازی

12

جنگل

همزیستی، انسان و طبیعت

13

سالم بمانیم

میکروب، بیماری، پیشگیری

14

از گذشته تا آینده

وسایل ارتباط شخصی، تلفن،اینترنت، صدا، تلگراف